Skip to content Skip to footer

Szkolenia autorskie Łukasza Grassa

Szkolenia skrojone na miarę

CEL SZKOLENIA:

Przekazanie praktycznej wiedzy o tym, jak skutecznie komunikować się z mediami, jak udzielać wywiadów, jak odpowiadać na trudne pytania. Jak być skutecznym mówcą i ekspertem w każdej sytuacji prezentacyjnej.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zachowanie przed kamerą i mikrofonem radiowym
 • Dykcja, emisja głosu, intonacja, mowa ciała.
 • Jak mówić, aby zostać zrozumianym i przekazać to, co chcemy przekazać, mając do dyspozycji ograniczony czas wypowiedzi?
 • Co to jest strefa kamer i strefa mikrofonu? Jak się w niej zachować
 • Dyskusja w studiu radiowym i telewizyjnym, kontakt z gościem
  programu/prowadzącym.

2. Występ na żywo w studiu TV lub radiowym.

 • Jakich błędów unikać?
 • Jak pokonać stres? Ćwiczenia z wykorzystaniem kamery i mikrofonu.
 • Sytuacje trudne podczas wystąpień na żywo.
 • Jak „uratować” sytuację z pozoru nie do uratowania, kiedy popełniliśmy błąd językowy lub merytoryczny podczas wypowiedzi
 • Ubiór i wygląd w TV.

3. Autoryzacja, wywiad, informacja prasowa.

4. Warsztaty przed kamerą

Wystąpienia uczestników są nagrywane, a następnie omawiane pod
kątem następujących zagadnień:

 • rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie prezentacji/przemówienia
 • struktura prezentacji
 • zachowanie na scenie: ruch, postawa, gesty, mimika, kontakt wzrokowy
 • stres i jego opanowanie
 • radzenie sobie z wpadkami na scenie
 • zawodzi sprzęt – co teraz?
 • kontakt z publicznością

Program ma charakter ramowy. Z przedstawionych zagadnień zostaną wybrane te, które odpowiadają na potrzeby uczestników.

CEL SZKOLENIA:

Warsztaty szkoleniowe z Łukaszem Grassem, skierowane do biznesu. Szkolenie służy podniesieniu kompetencji dotyczących wypowiedzi publicznych oraz  autoprezentacji. Poznaj 10 głównych zasad wystąpień publicznych. Trening uwrażliwia też na wartości związane z  językiem wypowiedzi, zwiększając świadomość językową, określaną jako kultura słowa.  Pomoże opanować stres i tremę, towarzyszącą wystąpieniom publicznym I medialnym. 

Przekazanie praktycznej wiedzy o tym, jak skutecznie komunikować się z mediami, jak udzielać wywiadów, jak odpowiadać na trudne pytania. Jak być skutecznym mówcą i ekspertem w każdej sytuacji prezentacyjnej. 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: 

 1. Prezentacja Trenera, interaktywna rozmowa z uczestnikami
 2. DEKALOG WYSTĘPÓW PUBLICZNYCH – 10 zasad
 • Przygotowanie
 • Czerpanie inspiracji ze środowiska konferencyjnego
 • Elementy techniczne (mikrofon, scena, kamera, światło)
 • Zachowanie na scenie
 • Dykcja i emisja głosu
 • Początek przemówienia
 • „Szklanka wody”
 • Kontakt z publicznością
 • Wpadka i stres – co robić?
 • Emocje w wystąpieniach

3. Warsztaty – część praktyczna

Uczestnicy zostają podzieleni na grupy. Każda grupa wyznacza swojego prelegenta. Każda grupa wspólnie przygotuje  prezentacje. Trener przeprowadza szereg ćwiczeń praktycznych na podstawie prezentacji uczestników. Następnie Trener i grupa przekazują informację zwrotną, odnosząc się do powyższych aspektów. 

W powyższych opcjach szkoleniowych, wszystkie ćwiczenia są nagrywane, następnie nagrania są odtwarzane i szczegółowo analizowane. Podczas analizy trenerka zwraca uwagę na błędy zarówno w warstwie werbalnej jak i niewerbalnej wystąpienia.

Dodatkowymi warunkami jest udostępnienie w miejscu i na czas trwania szkolenia:

❖ pomieszczenia mogącego pełnić rolę sali szkoleniowej na czas realizacji szkolenia, dostosowaną do specyfiki szkolenia i liczby uczestników;
❖ zapewnienie odpowiednich warunków technicznych szkolenia, tj. rzutnik z podłączeniem do ekranu projekcyjnego i możliwością podłączenia do laptopa za pomocą gniazda HDMI, flipchart, woda mineralna niegazowana;
❖ miejsca parkingowego dla prowadzącego w bezpośredniej bliskości miejsca szkolenia;
❖ Noclegu hotelowego w kategorii **** w pobliżu miejsca szkolenia (jeśli dotyczy);
❖ Zwrot kosztów transportu – kilometrówka 90gr/km (na trasie Warszawa – miejsce szkolenia – Warszawa) – jeśli szkolenie poza Warszawą

Sprzęt nagrywający dostarcza trenerka.