Skip to content Skip to footer

Szkolenia autorskie Łukasza Grassa

Szkolenia skrojone na miarę

Dekalog Wystąpień Publicznych

Warsztaty szkoleniowe z Łukaszem Grassem, skierowane do biznesu. Szkolenie służy podniesieniu kompetencji dotyczących wypowiedzi publicznych oraz  autoprezentacji. Poznaj 10 głównych zasad wystąpień publicznych. Trening uwrażliwia też na wartości związane z  językiem wypowiedzi, zwiększając świadomość językową, określaną jako kultura słowa.  Pomoże opanować stres i tremę, towarzyszącą wystąpieniom publicznym I medialnym. 

Przekazanie praktycznej wiedzy o tym, jak skutecznie komunikować się z mediami, jak udzielać wywiadów, jak odpowiadać na trudne pytania. Jak być skutecznym mówcą i ekspertem w każdej sytuacji prezentacyjnej. 

Ramowy program szkolenia:

  • Przygotowanie
  • Czerpanie inspiracji ze środowiska konferencyjnego
  • Elementy techniczne (mikrofon, scena, kamera, światło)
  • Zachowanie na scenie
  • Dykcja i emisja głosu
  • Początek przemówienia
  • „Szklanka wody”
  • Kontakt z publicznością
  • Wpadka i stres – co robić?
  • Emocje w wystąpieniach

Uczestnicy zostają podzieleni na grupy. Każda grupa wyznacza swojego prelegenta. Każda grupa wspólnie przygotuje  prezentacje. Trener przeprowadza szereg ćwiczeń praktycznych na podstawie prezentacji uczestników. Następnie Trener i grupa przekazują informację zwrotną, odnosząc się do powyższych aspektów. 

W powyższych opcjach szkoleniowych, wszystkie ćwiczenia są nagrywane, następnie nagrania są odtwarzane i szczegółowo analizowane. Podczas analizy trenerka zwraca uwagę na błędy zarówno w warstwie werbalnej jak i niewerbalnej wystąpienia.

Dodatkowymi warunkami jest udostępnienie w miejscu i na czas trwania szkolenia:

❖ pomieszczenia mogącego pełnić rolę sali szkoleniowej na czas realizacji szkolenia, dostosowaną do specyfiki szkolenia i liczby uczestników;
❖ zapewnienie odpowiednich warunków technicznych szkolenia, tj. rzutnik z podłączeniem do ekranu projekcyjnego i możliwością podłączenia do laptopa za pomocą gniazda HDMI, flipchart, woda mineralna niegazowana;
❖ miejsca parkingowego dla prowadzącego w bezpośredniej bliskości miejsca szkolenia;
❖ Noclegu hotelowego w kategorii **** w pobliżu miejsca szkolenia (jeśli dotyczy);
❖ Zwrot kosztów transportu – kilometrówka 90gr/km (na trasie Warszawa – miejsce szkolenia – Warszawa) – jeśli szkolenie poza Warszawą

Sprzęt nagrywający dostarcza trenerka.