Skip to content Skip to footer

dr hab. Olgierd Annusewicz | Wystąpienia publiczne w mediach i komunikacja kryzysowa

O szkoleniu

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które mogą mieć lub mają kontakty z mediami, jednocześnie kierując instytucją powinny rozumieć specyfikę funkcjonowania mediów po to, by efektywnie współpracować z komórkami organizacji, które są odpowiedzialne za komunikację zewnętrzną. Trener prowadząc szkolenia medialne pokazuje ich specyfikę z perspektywy gościa, osoby pytanej, kogoś, kto może w mediach przedstawić swój pogląd, pomysł, inicjatywę czy produkt. Albo kogoś, kto musi w mediach bronić dobrego imienia – swojego, lub reprezentowanej instytucji. 

Doskonalenie kompetencji w obszarze wystąpień publicznych i medialnych powinno opierać się na trzech filarach skuteczności komunikacji:

 • komunikatywności (poprzez wykorzystanie narzędzi retorycznych i erystycznych tworzony komunikat jest czytelny i atrakcyjny dla odbiorcy);
 • kompetencji (poprzez język, poprzez to co i jak mówimy, budujemy autorytet, który jest niezbędny do przekonania odbiorców do naszych racji);
 • fortunności (retoryka, a w szczególności wywodzące się z erystyki tzw. techniki miękkiej perswazji pozwalają na budowanie i zachowanie z odbiorcami dobrych relacji, które są ostatecznym warunkiem skuteczności wystąpienia).

Ostatnim – specyficznym dla szkoleń medialnych – elementem jest znajomość technicznej i organizacyjnej strony rozmawiania z mediami, odnalezienia się w studio TV, czy przed kamerą oraz (a może przede wszystkim?) rozumienie specyfiki pracy dziennikarzy i ich potrzeb. Te informacje przekazywane są uczestnikom poprzez odwoływanie się prowadzącego do swoich osobistych doświadczeń a także przy okazji omawiania ćwiczeń symulacyjnych – są one rejestrowane, odtwarzane i omawiane wspólnie z trenerem. Istotnym elementem treningu są jednak także przygotowania do ćwiczeń – uczestnik z pomocą trenera planuje wystąpienie: określa cel, główny przekaz, specyfikę ewentualnej grupy docelowe, analizuje potencjalne pytania, zarzuty, opracowuje koncepcje odpowiedzi.

Ramowy program szkolenia

 • Rozpoczęcie, przedstawienie programu, prowadzącego, omówienie dotychczasowych doświadczeń uczestników w zakresie kontaktów z mediami
 • znaczenie obecności w mediach dla wizerunku organizacji, specyfika mediów, potrzeby i oczekiwania dziennikarzy, rola biura prasowego instytucji,  (prezentacja, dyskusja)
 • czym się różni „setka” od wywiadu? Jak powiedzieć to, co chcemy a nie to, o co pyta dziennikarz? Na co uważać? Co robić w razie pomyłki? (prezentacja, dyskusja)
 • struktura wypowiedzi typu „live”
 • jak utrzymać uwagę odbiorców przez 30-60 sekund? (ćwiczenie symulacyjne – nagranie, odtworzenie i omówienie)
 • jak się zachować w studio TV,
 • jak rozmawiać z dziennikarzem?
 • Czy wolno pokłócić się z dziennikarzem?
 • Jak okazywać dezaprobatę rozmówcy?
 • Jak nie odpowiedzieć na pytanie? Debata w studio – jak zachować się wobec rozmówców, z którymi się nie zgadzamy?
 • jak zachować się, gdy inni rozmówcy łamią standardy debaty?
 • Jak się wtrącić, wejść komuś w słowo? (prezentacja, dyskusja)
 • specyfika kryzysu, zasady komunikacji kryzysowej,
 • narzędzia komunikacji kryzysowej,
 • role w organizacji podczas sytuacji kryzysowej (prezentacja, dyskusja)
 • omówienie i przygotowanie strategii komunikacji kryzysowej dla fikcyjnej sytuacji (odpowiadającej specyfice instytucji)
 •  specyfika rozmowy z dziennikarzem w sytuacji kryzysowej (prezentacja i ćwiczenie symulacyjne – nagranie, odtworzenie i omówienie)
 • specyfika i wpływ na wizerunek organizacji,
 • zasady prowadzenia komunikacji w mediach społecznościowych
 • Zapewnienie klimatyzowanej sali szkoleniowej o wielkości dostosowanej do liczby uczestników;
 • Rzutnik z ekranem projekcyjnym i możliwością podłączenia typu HDMI;
 • Listwa z gniazdami elektrycznymi do dyspozycji trenera

Dodatkowymi warunkami jest udostępnienie w miejscu i na czas trwania szkolenia:

❖ pomieszczenia mogącego pełnić rolę sali szkoleniowej na czas realizacji szkolenia, dostosowaną do specyfiki szkolenia i liczby uczestników;
❖ zapewnienie odpowiednich warunków technicznych szkolenia, tj. rzutnik z podłączeniem do ekranu projekcyjnego i możliwością podłączenia do laptopa za pomocą gniazda HDMI, flipchart, woda mineralna niegazowana;
❖ miejsca parkingowego dla prowadzącego w bezpośredniej bliskości miejsca szkolenia;
❖ Noclegu hotelowego w kategorii **** w pobliżu miejsca szkolenia (jeśli dotyczy);
❖ Zwrot kosztów transportu – kilometrówka 90gr/km (na trasie Warszawa – miejsce szkolenia – Warszawa) – jeśli szkolenie poza Warszawą

Sprzęt nagrywający dostarcza trenerka.

W powyższych opcjach szkoleniowych, wszystkie ćwiczenia są nagrywane, następnie nagrania są odtwarzane i szczegółowo analizowane. Podczas analizy trenerka zwraca uwagę na błędy zarówno w warstwie werbalnej jak i niewerbalnej wystąpienia.